Javni stanovanjski sklad občine Ajdovščina

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina je ustanovljen z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.JSS Občine AjdovščinaZ nami do vašega doma.

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina pomaga pri reševanju stanovanjske problematike v občini Ajdovščina.

Kako do stanovanja?

Aktualno


Spletna stran Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina je v izdelavi, zato so nekatere podstrani še v izgradnji.