Javni stanovanjski sklad občine Ajdovščina

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina je ustanovljen z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.JSS Občine AjdovščinaZ nami do vašega doma.

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina pomaga pri reševanju stanovanjske problematike v občini Ajdovščina.JSS OA najavlja OBJAVO javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina (JSS OA) na osnovi sklepa nadzornega sveta JSS OA z dne 26.04.2023 in soglasja ustanovitelja najavlja objavo javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dnem izdaje junijske številke zgornejvipavskega časnika Latnik. Istočasno bo zraven objave v časniku Latnik, ki doseže vsa gospodinjstva v Občini Ajdovščina, javni razpis objavlejn tudi na spletni strani JSS OA.

Kako do stanovanja?JSS OA najavlja OBJAVO javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina (JSS OA) na osnovi sklepa nadzornega sveta JSS OA z dne 26.04.2023 in soglasja ustanovitelja najavlja objavo javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dnem izdaje junijske številke zgornejvipavskega časnika Latnik. Istočasno bo zraven objave v časniku Latnik, ki doseže vsa gospodinjstva v Občini Ajdovščina, javni razpis objavlejn tudi na spletni strani JSS OA.

Aktualno


Spletna stran Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina je v izdelavi, zato so nekatere podstrani še v izgradnji.